Όλοι εμείς πίσω από το κατάλυμα GreyStone Suites και τον παρόντα ιστοχώρο που υπόκεινται στην εταιρεία ARION HOSPITALITY IKΕ με έδρα στην Παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας τόσο του καταλύματος, όσο και της ιστοσελίδας μας, σας παρέχουμε αναλυτικά το πλαίσιο που ορίζει τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ασφάλεια.

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητό σας, καθώς και τα προσωπικά σας δεδομένα. Όραμα και στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και λαμβάνοντας τις υψηλές σας απαιτήσεις, αλλά και τους σχετικούς κανονισμούς. Ως εκ τούτου, τόσο εμείς, όσο και η ιστοσελίδα μας σεβόμενοι το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, ιδιαίτερα τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και τον Ελληνικό Νόμο Αρ. 4624/2019, σας παρέχουμε μια νόμιμη, δίκαιη και διαφανή πολιτική προκειμένου να σας ενημερώνει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και για το πώς η χρήση αυτών των πληροφοριών να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, αλλά και κατά την επίσκεψή σας στο κατάλυμά μας.

Δεσμευόμαστε για τη διαφάνεια της συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, γι’ αυτό θέλουμε να σας παρέχουμε ένα εγγυημένο πλαίσιο της χρήσης και προστασίας τους, τη λεγόμενη Πολιτική Απορρήτου αναφέροντας το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, εξηγώντας τους λόγους και το σκοπό της συλλογής, αναφέροντας τον τρόπο και το νομικό πλαίσιο που ορίζει τη διαδικασία της συλλογής, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ωστόσο, δεδομένων των αλλαγών που μπορεί να συντελεστούν τόσο στο νομικό ευρύτερο πλαίσιο της χώρας μας και κυρίως του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά και της λειτουργίας μας, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να υπαχθεί σε αλλαγές και τροποποιήσεις, προσθήκες ή και αφαιρέσεις. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να ενημερώνεστε πάντα σχετικά σε αυτήν την ενότητα των Όρων Χρήσης, όπου και θα γίνονται οι νέες ενημερώσεις, ώστε να παρέχονται σε εσάς πληροφορίες σχετικές με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων προτού αυτή πραγματοποιηθεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα μας και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: να πραγματοποιούμε προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση, β) να απέχουμε από τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και να διαγράφουμε από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από εσάς, σε χρονική στιγμή που δεν υπερβαίνει το απαραίτητο για το σκοπό και την καλύτερη λειτουργικότητα διάστημα χωρίς προειδοποίηση, γ) να χρησιμοποιούμε τις προτάσεις ή πληροφορίες που μας παρέχετε με τρόπο που θεωρούμε κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης.

Εάν αποφασίσετε να κάνετε κράτηση μέσω του ιστότοπού μας, θα συλλέξουμε το όνομα, τη διεύθυνση, την πόλη, τη χώρα, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και οποιοδήποτε ειδικό αίτημα έχετε (π.χ. αίτημα σχετικό με κάποιο ζήτημα υγείας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους μας), τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (τύπος κάρτας, αριθμός κάρτας, ασφάλεια κωδικός, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατόχου κάρτας), ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης.

Εάν επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για να κάνετε κράτηση, θα σας στείλουμε τη φόρμα κράτησης ή μπορείτε να τη βρείτε παραπάνω στην ιστοσελίδα μας , για να μας παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας (π.χ. τύπος κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξη, στοιχεία κατόχου κάρτας).

Διαβάζοντας τα παραπάνω, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως το κατάλυμά μας λειτουργεί με βάση αυτούς τους όρους, αλλά και η δική σας περιήγηση στην ιστοσελίδα και χρήση των υπηρεσιών μας διέπεται από αυτούς, με τους οποίους και συμφωνείτε προτού δεχθείτε τη συνεργασία με εμάς και την απόλαυση των υπηρεσιών μας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού αυτού τόπου. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου δεν φέρουμε και την ευθύνη για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή. Τέλος, δεν διαχειριζόμαστε εμείς τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους μπορεί να παραπέμπουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενό τους.